Skip to content

Category: Можности за финансирање

Извори за финансирање за МСП

Европска банка за обнова и развој Европската Банка за обнова и развој е активна со следнте програми за поддршка на развојот на деловните активности: -Програма за управување со организациски промени-
Прочитајте повеќе

ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРИНФИЛД И БРАУНФИЛД ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕГИОНОТ

Општина Куманово го донесува овој план со кој ќе се задоволат потребите за инвестирање и заживување на просторот, а со тоа ќе се даде можност за понатамошен просторен развој кој
Прочитајте повеќе