Овластени лица за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Центар за развој на Североисточен плански регион:

Владимир Павловски
Координатор за рамномерен регионален развој, инвестициски проекти и јавни набавки
моб: 071 260 022

Мартин Поповски
Координатор за поддршка на бизнис сектор
моб: 077 888 324

адреса: ул. Илинденска ББ, 1300 Куманово

e-mail: info@northeastregion.gov.mk