Регионални форуми на заедницата-алатка за идентификација,приоретизирање и подготовка на проекти- 2 форум април 21, 2022 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Project: LIGHT FROM THE PAST with ref. no. CB006.2.21.072 март 17, 2022 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Одржана Конститутивна Седница на Советот за развој на Североисточен плански регион декември 13, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Јавен конкурс за финансирање под инструментот за поддршка “Ко-финансирани грантови за комерцијализација на иновации“ август 24, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Бислимска Клисура во Североисточен плански регион јули 15, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Почна реконструкцијата на кровната конструкција на спортската сала во Куманово јули 13, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Конститутивната седница на Советот за социјална заштита на Североисточниот плански регион јули 8, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Проект: Светлина од минатото CB006.2.21.072 јуни 14, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Регионални форуми на заедницата-алатка за идентификација,приоретизирање и подготовка на проекти- 2 форум

Центарот за развој на Североисточен плански регион во рамки на проектот “Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ организира Регионални форуми на заедницата-алатка за идентификација,приоретизирање и подготовка на проекти од Грантова
Прочитајте повеќе

Project: LIGHT FROM THE PAST with ref. no. CB006.2.21.072

Cultural and tourism institutions network – Web based museum and archaeological cultural heritage platform   Web Platform link За Проектот
Прочитајте повеќе

Регионални форуми на заедницата-алатка за идентификација,приоретизирање и подготовка на проекти

Центарот за развој на Североисточен плански регион во рамки на проектот “Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ организира Регионални форуми на заедницата-алатка за идентификација,приоретизирање и подготовка на проекти од Грантова
Прочитајте повеќе

Tender procedure for “Supply of equipment for Bislimska klisura tourist center” 

Ref. № CB006.2.21.072/02 Center for development of the Third-Northeast planinig region Kumanovo is launching a tender procedure for “Supply of equipment for Bislimska klisura tourist center”, Republic of North Macedonia, Call
Прочитајте повеќе

Покана за состанок до здружението по Јавниот повик за избор на член – претставник од здруженијата во Советот за развој на Североисточен плански регион

Povik za Javen Oglas
Прочитајте повеќе

Јавен повик за избор на член во Советот за развој на Источен плански регион – претставник од здруженијата, со мандат од 4 (четири) години

Врз основа на член 21 став 7 – 15  од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/21 и 174/21), Советот за развој на Североисточен плански регион распишува:
Прочитајте повеќе

Одржана Конститутивна Седница на Советот за развој на Североисточен плански регион

Советот за развој на Североисточен плански регион, на ден 10.12.2021 година, во Општина Куманово, ја одржа Конститутивната Седница. По конституирањето на Советот за развој на Североисточен плански регион, Советот за
Прочитајте повеќе

Регионален саем на социјални претпријатија во Куманово

Североисточниот плански регион во заедничка организација со Регионалниот центар за поддршка на социјални претпријатија и проектот „Поддршка на социјалните претпријатија“, на 23-ти ноември, во Куманово го реализираше регионалниот саем на
Прочитајте повеќе

Tender procedure for “Reconstruction of the Bislimska Klisura tourist center”

Center for development of the Third-North East Planning Region is launching a tender procedure for “Reconstruction of the Bislimska Klisura tourist center”, Republic of North Macedonia with Ref. №  CB006.2.21.072/01.
Прочитајте повеќе

Општини во регионот

o1
o2
o3
o4
o5
o6