Skip to content

Month: јуни 2020

ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРИНФИЛД И БРАУНФИЛД ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕГИОНОТ

Општина Куманово го донесува овој план со кој ќе се задоволат потребите за инвестирање и заживување на просторот, а со тоа ќе се даде можност за понатамошен просторен развој кој
Прочитајте повеќе