Почитувани,

Центарот за развој на Североисточен плански регион овозможува пријавување на мито и корупција.

Секој граѓанин ќе може да поднесе пријава анонимно со испраќање e-mail на следнава адреса: info@northeastregion.gov.mk

Заинтересираните службеници и граѓани можат да контактираат и со овластените лица:

Владимир Павловски
Координатор за рамномерен регионален развој, инвестициски проекти и јавни набавки
моб: 071 260 022

Мартин Поповски
Координатор за поддршка на бизнис сектор
моб: 077 888 324

адреса: ул. Илинденска ББ, 1300 Куманово