Skip to content

Category: Реализирани проекти

Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција

Центарот за развој на Третиот-Североисточен плански регион, Куманово, на 16.08.2019 како Проектен Партнер започна со имплементација на проектот: “Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција” од
Прочитајте повеќе