Документи платформа

Име на документЛинк за превземање на документ
Програма за работа на Платформата за Регионална Рурална Акција во Североисточен плански регион (2018-2020) со Акциски План (2018-2019) pdf Програма за работа прра 2018 - 2020.pdf
Програма за работа на Платформата за Регионална Рурална Акција во Североисточен плански регион (2018-2020) со Акциски План (2018-2019) prra 2018 - 2020.doc
Духот на североистокот-Регионален македонски готвач KUVAR MKD(1).pdf
Духот на североистокот-Регионален македонски готвач KUVAR MKD.pdf
Акционен план за развој на туризмот и руралните подрачја во СИПР за 2017 Акционен план за развој на туризмот и руралните подрачја во СИПР за 2017.doc
Програма за работа на Платформата за Регионална Рурална Акција во Североисточен плански регион (2015-2017) и Акционен План на Програмата (2015-2016) 1_draft_Programa_PRRA_-Severoistocen-planski-region_V.02.02 (2).doc
Регистар на потенцијали за развој на рурален туризам во СИПР