Вести Платформа

НЕ ПОСТОЈАТ ЗАПИСИ Повеќе


27.12.2017

Туризмот, земјоделството и инфраструктурата приоритети на Севeроисточниот регион

Проекти за развој на туризмот и земјоделството, како и подобрување на патната инфраструктура во Североисточниот регион ќе се најдат во новата платформа за регионална рурална акција, која треба да се реализира во наредните две години. Работилницата за ажурирање на акциониот план во Севроисточниот плански регион, се одржа викендов во Охрид, а учествуваа претставници од шестте општини и Центарот за регионален развој на североисточниот плански регион, невладиниот и бизнис секторот во регионот. „ Идентификувани се некои нови проекти, кои што се надеваме дека ќе бидат успешно реализирани и дека ќе придонесат за позначаен економски развој на Сероисточниот плански регион.Заеднички за сите општини е потребата од реконструкција и изградба на постојната и нова инфраструктура, која што е основен предуслов за поекстензивен економски развој, но истовремено беше очигледно дека кај сите општини постои свест дека туризмот и земјоделието како две најперспективни гранки за овој регион треба понатаму да се развиваат“, - изјави Денис Жерновски, тренер консултант. Проектите ќе бидат финасирани од националните и локални буџети, но и со помош од ЕУ и другите донаторски организации УСАИД и ГИЗ. Документот ќе биде готов до крајот на годината и ќе биде промовиран во Куманово, а е дел од активностите на Платформа за регионална рурална акција (ПРРА), механизам за поддршка на оддржлив економски равој во Североисточниот плански регион, воспоставена врз основ на Закон за меѓуопштинска соработка и се реализара од страна на Центар за развој на Североисточен плански регион, со техничка и финансиска поддршка од Министерството за локална самоуправа и Програмата на Обединети нации (UNDP).

Повеќе

27.12.2017

Промоција на „Духот на Североистокот“- Готвач на традиционални рецепти од Североисточниот плански регион

Промоција на „Духот на Североистокот“- Готвач на традиционални рецепти од Североисточниот плански регион во Ресторан "Грација" во Куманово, на ден 21.12.207 година.

Повеќе

27.12.2017

КУМАНОВСКИ МЕЗЕЛ’K, КРАТОВСКА ПАСТРМАЈЛИЈА ПРОМОВИРАНИ СО ПОМОШ НА УНДП ПРЕКУ КНИГА И ДЕГУСТАЦИЈА

КУМАНОВСКИ МЕЗЕЛ’K, КРАТОВСКА ПАСТРМАЈЛИЈА ПРОМОВИРАНИ СО ПОМОШ НА УНДП ПРЕКУ КНИГА И ДЕГУСТАЦИЈА

Повеќе

27.12.2017

Промовиран готвач на традиционални рецепти од Североисточниот плански регион (галерија)

Денеска во Куманово беше промовиран готвач на традиционални рецепти од Североисточниот плански регион – „Духот на Североистокот“. Центарот за развој на Североисточниот плански регион и Платформата за рурален развој, во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации изработија готвач, збирка на 30 рецепти за подготовка на јадења типични за овој регион.

Повеќе

27.12.2017

Промовиран Готвач на традиционални јадења од североистокот!

Повеќе

31.10.2017

Органско производство

Платформа за регионална рурална акција (ПРРА), претставува механизам за поддршка на оддржлив економски равој во Североисточниот плански регион, воспоставена врз основ на Закон за меѓуопштинска соработка. Развојот на платформата за развој на руралната економија во регионот е потреба која има за цел да ги опфати и вмрежи силно поврзаните области (земјоделство, туризам, трговија, производтво), кои се во исто време независни и мулти-секторски. На ден 29 септеври (петок) 2017г., во 12;00ч, во Ресторан “Грација” Куманово, се оддржа настан “ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО, ПРИНЦИПИ, КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА”, каде посебно се стави акцент на ПРИДОБИВКИ И ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО.

Повеќе

10.03.2017

platforma

platfpr,a

Повеќе