ВестиНЕ ПОСТОЈАТ ЗАПИСИ

Проект: Промоција на туристички атракции во 3Д– ТАП3Д

15.10.2018

 

The project is co-funded by European Union trough Interreg – IPA Cross – Border Programme

“Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia” 

 

 

Проект: Промоција на туристички атракции во 3Д– ТАП3Д

Број на проектот: CB006.1.21.193

 

Проектот од програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија (2014-2020) ,,Промоција на туристички атракции во 3Д – ТАП3Д,, кој започна на  18.10.2016 го имплементираат Обласната Администрација Ќустендил (водечки партнер) и Центарот за развој на Североисточен плански регион - Куманово (партнер). Завршна конференција и презентирање на постигнатите резултати е предвидено да се одржи на 17 Октомври 2018 од             11 часот во општина Крива Паланка.

Предвидени активности во рамки на проектот:

1. Инвентаризација и каталогизација на туристичките локалитети во областа Ќустендил и Североисточниот плански регион;

2. Реновирање на општинските сали во Крива Паланка во модерно опремени места за 3Д презентација на туристичките локалитети во двата региона;

3. Набавка на фиксна и мобилна 3Д опрема за промоција на туристичките атракции;

4. Изработка на 3Д промотивни видеа за туристичките локалитети во Ќустендилската област и Североисточниот плански регион;

5. Промотивно 3Д туристичко ,,роуд шоу,, во двата региона.