Односи со јавноста

НЕ ПОСТОЈАТ ЗАПИСИ Повеќе


15.10.2018

Проект: Промоција на туристички атракции во 3Д– ТАП3Д

Проектот од програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија (2014-2020) ,,Промоција на туристички атракции во 3Д – ТАП3Д,,

Повеќе

16.11.2017

Kаталог на туристичките локалитети во областа Ќустендил и Североисточниот плански регион

Kаталог на туристичките локалитети во областа Ќустендил и Североисточниот плански регион Овој документ е изработен со финансиска поддршка на Европската Унија . Ставовите изразени во него се одговорност на ФРСМП – Куманово. Документот на ниту еден начин нe го одразува официјалниот став на ЕУ

Повеќе

31.10.2017

Каталог за релизирани проекти

Католог на реализирани проекти од страна на Центар за развој на Североисточен плански регион за период (2009-2016), финансирани од министерство за локална самоуправа и биро за регионален развој

Повеќе

09.08.2017

Посета на Заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлески на Центар за развој на Североисточен плански регион

Денеска заменик мининистер за локална самоуправа Дејан Павлески оствари средба со градоначалниците од Североисточен плански регион, на која дебатираа за актуелните проблеми и предизвици на локалните самоуправи и регионалниот развој.

Повеќе